Штатний розпис ЗДО №37 станом на 01.01. 2021 р.

Погоджено :

Голова ПК ЗДО № 37 РМР Затверджено:

Начальник управління освіти
_______________Василь ХАРКОВЕЦЬ

Штат в кількості 62,79 штатних одиниць
З місячним фондом з/п 408 518,15грн.

Штатний розпис ЗДО № 37 РМР на 01.01.2021р.
№ з/п розряд Назва структурного підрозділу та посада Кількість штатних посад Посадові оклади Підвищення Доплати Надбавка нічні святкові Надбавка 30% За вислугу років Фонд з/п за місяць Фонд з/п на рік
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1.Адмінперсонал
1 16 Директор
1,00 8 193,90 2 458,17 2 458,17 13 110,24 157 322,88
Всього 1,00 8 193,90 2 458,17 2 458,17 13 110,24 157 322,88
2. Педпрацівники
1 14 Вихователь методист 1,00 7 107,10 2 132,13 1 421,42 10 660,65 127 927,80
2 10-14 Вихователь 20,84 6 363,26 39 795,63 24 053,24 196 500,96 2 358 011,40
3 13 Практийний психолог 1,00 6 667,10 2 000,13 1 333,42 10 000,65 120 007,80
4 9-12 Керівник гуртка 1,375 5 344,73 2 204,71 267,20 9 820,92 117 851,04
5 10 Інструктор з фізкультури 1,375 5 345,63 2 204,78 2 004,34 11 559,36 138 712,32
6 9-12 Музичний керівник 2,75 5 600,59 4 621,09 2 588,75 22 613,47 271 361,64
Всього 28,34 6 299,54 0,00 0 0 50 958,47 31 668,37 261 156,01 3 133 872,00
3. Мед. персонал
1 8 Сестра медична старша 1,50 4 379,00 656,85 1 204,23 8 429,57 101 154,84
Всього 1,50 4 379,00 656,85 1 204,23 8 429,57 101 154,84
4.Спеціалісти
1 16-10% Головний бухгалтер 1,00 6 704,10 3 352,05 10 056,15 120 673,80
2 10 Бухгалтер 1,00 4 859,00 2 429,50 7 288,50 87 462,00
3 5 Діловод 1,00 3 631,00 3 631,00 43 572,00
4 8 Завідувач господарства 1,00 4 379,00 4 379,00 52 548,00
Всього 4,00 4 893,28 5 781,55 0 0 0 0 25 354,65 304 255,80
5. Обслугов. персонал
1 5 Кухар 3,00 3471,00 1 249,56 11 662,56 139 950,72
2 1 Підсобний робітник 2,00 2670,00 640,80 5 980,80 71 769,60
3 2 Комірник 1,00 2910,00 2 910,00 34 920,00
4 2 Кастелянка 1,00 2910,00 2 910,00 34 920,00
5 2 Приб. службових приміщень 1,00 2910,00 291,00 3 201,00 38 412,00
6 2 Машиніст із прання та ремонту спецодягу(білизни) 2,00 2910,00 698,40 6 518,40 78 220,80
7 6 Помічник вихователя після 3/х років 9,65 3872,00 37 364,80 448 377,60
8 1 Двірник 1,00 2670,00 2 670,00 32 040,00
9 6 Помічник вихователя до 3/х років 2, 80 3872,00 10 841,60 130 099,20
10 5 Робітник комплексного обслуговування і ремонту будинків,споруд і обладнання,при виконанні 2-5 професій. 1,50 3631,00 5 446,50 65 358,00
11 2 Сторож 3,00 2910,00 1 704,71 527,33 10 962,03 131 544,40
Всього 27,95 3 411,70 2 878,76
1 704,71 527,33 100 467,69 336 641,04
Разом 62,79 4 908,13 656 85 2 878,76 5 781,55 1 704,71 527,33 53 416,64 35 370,78 408 518,15 4 902 217,80

Директор ЗДО № 37 РМР Л. М. Шевчук
Головний бухгалтер С. М. Свідзінська