Штатний розпис ЗДО № 37 станом на 01.01.2020 р.

Штатний розпис ЗДО № 37 станом на 01.01.2020 р.
Погоджено :

Голова ПК ЗДО № 37 РМР Затверджено:

Начальник управління освіти
________________В.С. Харковець

Штат в кількості 58,84 штатних одиниць
З місячним фондом з/п 302 223,76 грн.
Штатний розпис ЗДО № 37 РМР на 01.01.2020р.

№ з/п розряд Назва структурного підрозділу та посада Кількість штатних посад Посадові оклади Підвищення Доплати Надбавка нічні святкові Надбавка 20% За вислугу років Фонд з/п за місяць Фонд з/п на рік
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1.Адмінперсонал
1 16 Директор
1,00 6 451,50 1 935,45 1 935,45 10 322,40 123 868,80
Всього 1,00 6 451,50 1 935,45 1 935,45 10 322,40 123 868,80
2. Педпрацівники
1 14 Вихователь методист 1,00 5 595,70 1 678,71 1 119,14 8 393,55 100 722,60
2 10-14 Вихователь 19,04 4 961,29 28 338,91 16 554,31 139 356,25 1 672 275,00
3 13 Практийний психолог 1,00 5 249,20 1 574,76 1 049,84 7 873,80 94 485,60
4 9-12 Керівник гуртка 1,25 4 832,30 1 812,11 1 208,08 9 060,57 108 726,84
5 10 Інструктор з фізкультури 1,25 4 208,60 1 578,23 1 578,23 8 417,21 101 006,52
6 9-12 Музичний керівник 2,50 4 450,60 3 337,95 2 338,05 16 802,50 201 630,00
Всього 26,04 4 905,36 0,00 0 0 38 320,67 23 847,65 189 903,88 2 278 846,56
3. Мед. персонал
1 9 Сестра медична старша 1,50 3 636,00 545,40 1 799,82 7 799,22 93 590,64
Всього 1,50 3 636,00 545,40 0 0 0 1 799,82 7 799,22 93 590,64
4.Спеціалісти
1 16-10% Головний бухгалтер 1,00 5 278,50 2 639,25 7 917,75 95 013,00
2 10 Бухгалтер 1,00 3 826,00 1 913,00 5 739,00 68 868,00
3 5 Діловод 0,50 2 859,00 1 429,50 17 154,00
4 8 Завідувач господарства 1,00 3 447,00 3 447,00 41 364,00
Всього 3,50 3 994,57 4 552,25 0 0 0 0 18 533,25 222 399,00
5. Обслугов. персонал

1
4-5
Кухар
3,00 2 796,00
1 006,56
9 394,56
112 734,72
2 1 Підсобний робітник 2,00 2 102,00 504,48 4 708,48 56 501,76
3 2 Комірник 1,00 2 291,00 2 291,00 27 492,00
4 2 Кастелянка 1,00 2 291,00 2 291,00 27 492,00
5 2 Приб. службових приміщень 1,25 2 291,00 286,37 3 150,12 37 801,44
6 2 Машиніст із прання та ремонту спецодягу(білизни) 2,00 2 291,00 549,84 5 131,84 61 582,08
7 6 Помічник вихователя після 3/х років 9,75 3 048,00 29 718,00 356 616,00
8 1 Двірник 1,00 2 102,00 0 2 102,00 25 224,00
9 6 Помічник вихователя до 3/х років 1,30 3 048,00 3 962,40 47 548,80
10 5 Робітник комплексного обслуговування і ремонту будинків,споруд і обладнання,при виконанні 2-5 професій. 1,50 2 859,00 4 288,50 51 462,00
11 2 Сторож 3,00 2 291,00 1 340,30 413,81 8 627,11 103 525,32
Всього 26,80 2 669,91 2 347,25
1 340,30 413,81 75 665,01
907 980,12
Разом 58,84 3 827,09
545,40 2 347,25
4 552,25 1 340,30 413,81 40 256,12 27 582,92 302 223,76 3 626 685,12

Директор ЗДО № 37 РМР Л. М. Шевчук

Головний бухгалтер С. М. Свідзінська