Місячний план роботи на травень 2020 р.

Місячний план роботи на травень 2020 р.
Організаційно-методична робота

1 Ознайомитися з рекомендаціями МОН України « Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину» від 23.04.2020 р.
Всі педагогічні працівники до 12.05.
2 Переглянути безкоштовні вебінари на сайті « Освіторія», МЦФЕР, «Всеосвіта»,
« ZOOM»:
« Графічні організатори у навчанні дітей старшого дошкільного віку»

« Роль казки у розвитку та вихованні дитини. ТРВЗ – інструменти.»
«Підвищення якості дошкільної освіти в Україні», та інші.

Демчук К.С., Юрим Н. В., Мельник Н. Р.;
Вихователі

Педпрацівники за графіком
3 Ознайомитися із Рекомендаціями РОІППО щодо академічної доброчесності. Практ. психолог,
Вих-методист
Педагоги 5.05.20 р.
4 Ознайомитися із змістом:
– Методичного посібника « Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід»;
– Методики Л. Зайцевої « Формування математичної компетенції дітей дошкільного віку» (за віковими групами)
Всі педагоги до 22.05
5 Підготувати матеріали до педагогічної ради Пригода К. І.
Василюк О. Ю
Вознюк І. В. до 26.05
6 Педагогічна рада: « Готовність дітей до шкільного навчання» Директор,
Методист, педагоги 26.05
7 Розробити порадник для педагогів«Як із шестирічками проводити «хвилинки нейробіки» Вих/методист до 15.05
8 Ознайомитися із технологією: Створююємо відеоролик: крок за кроком Вих/методист до 12.05
9 Провести анкетуванняпедагогів:
« Пропозиції до річного плану роботи» Вих/методист до 19.05
10 Розробити методичні рекомендації: « Організація дистанційного навчання з дошкільниками» Вих/методист до 5.05
11 Започаткувати діяльність освітньої-групи
« Цікавинки дошкільної освіти» Вих/методист з 5.05
12 Розробити консультацію: «Що не можна вимагати від батьків дошкільників під час карантину». Вих/методист до 18.05
13 Підготувати проект наказу за проведену методичну роботу в ЗДО у 2019 – 2020 р. Вих/методист до 22.05
14 Підібратиформиметодичноїроботи з педагогами на 2020-2021 рік; Вих/методист до 26.05
15 Розробитинауково-методичну проблему ЗДО на 2020-2025 р. р. Директор,
вих/методист до 26.05
16 Узагальнитиматеріали та підготуватизвітщодореалізаціїзавданьнауково-методичноїпроблеми ЗДО на 2020-2025 р. р. Вих/методист до 26.05
17 Затвердитиосвітнюпрограму ЗДО Вих/методист 26.05
18 Розробитиопитувальник для батьківщодоефективностіпроведеноїдистанційноїосвітньоїроботи з вихованцямипід час карантину. Практ. психолог до 22.05
Організаційно –педагогічна робота
19 Скласти індивідуальні плани професійного розвитку та самоосвіти на час карантину ( по 22.05) Педагоги до 12.05
20 Підготувати онлай-заняття, ігри, вправи для дітей за допомогою дистанційних технологій та надсилати їх записи батькам вихованців. Педагоги впродовж
місяця
21 Скласти перспективні плани роботи з дітьми Педагоги до 12.05
22 Опрацювати зміст програми « Я у Світі» згідно вікових груп. Підібрати матеріали, ігри, худ. твори відповідно до змісту програми. Педагоги до 12.05
23 Організувати взаємодію із батьками вихованців в освітній платформі: « Наша група». Зміст роботи внести у індивідуальні плани дистанційної роботи. Педагоги впродовж
місяця
24 Забезпечити системний підхід у реалізації завдань освітньо-дистанційної роботи з вихованцями закладу за програмами « Впевнений старт» , «Я у Світі». Педагоги впродовж
місяця
25 Зробитипідбіркуматеріалів та запропонувати батькам для роботи з дітьми:
– Конструктор Lego та логіко-математичнийрозвиток;
– Себе слухаємо і мовувивчаємо
– (розвитокзв’язногомовлення, культура мовленнєвогоспілкування);
– Творимо ручками і ніжками 35 ідей для батьків;
– « Проводимо час із дітьми: ідеї творчості для малечі» Педагоги впродовж
місяця
26 Провести аналіз інтерненресурсу та поповнити методичну скарбничку: « Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти»
( зошит самоосвіти); Педагоги впродовж
місяця
27 Опрацювати фахову літературу, зробити записи у зошитах самоосвіти;( Співпраця з батьками ЗДО. Як працювати індивідуально.)
Педагоги впродовж
місяця
28 Забезпечити тісну співпрацю з батьками вихованців у умовах карантину через спілкування у Viber групі, мобільних додатках. Педагоги впродовж
місяця
29 Зробитидобіркуігор з водою, піском, гудзиками та пальчиковихігор для дітейранньоговіку Вихователі груп ран.віку до 19.05
30 Зробити добірку вправ із нейробіки для дітей старшого дошкільного віку. Вихователі старших груп до 15.05
31 Зробити картотеку психогімнастичних вправ під музику Музкерівники до 19.05
32 Опрацювати фахову літературу щодо використання мнемотехнічні прийоми на музичних заняттях Музкерівники до 23.05
33 Зробити добірку ігрових вправ: «Театр живої руки» Музкерівники до 22.05
34 Розробитисценаріїрозваг та свят на літньо-оздоровчийперіод Музкерівники,
Інстр. з ф/к до 27.07
35 Зробити добірку ігор-естафет для дітей старшого дошкільного віку
Інстр. з ф/к до 22.05
36 Розробитикомплексивправранковоїгімнастикидля усіхвіковихгруп з використаннямнетрадиційнихтехнологій( гімнастика для очей, дихальнівправи, пальчиковіігри та ін.) Інстр. з ф/к до 29.05
37 Підготуватипорадник« Фізичнівправи разом з батьками». Інстр. з ф/к до 19.05
38 Зробити картотеку аудіо і відеоматеріалів. Всі педагоги до 22.05
39 Підібратиігриспрямовані на подоланнястресу та тривоги у дітейдошкільноговіку Практ. псих до 21.05
40 Підібратиматеріали для тестування старших дошкільників (онлайн) Практ. псих до 15.05
39 Підготуватиконсультаціюдля батьків: «Як не збожеволітипід час карантину». Практ. псих до 20.05
40 Опрацювати статтю журналу « Палітра педагога» № 4, 2020 « Цікава англійська» Гарбар О. В. до 19.05
41 Скласти планосвітньо-дистанційноїроботи з дітьмимолодшого, середнього, старшого дошкільноговіку. Гарбар О. В до 12.05
42 Підібратиаудіозаписи, ігровівправи, завданняспрямовані на збагачення лексики та вживання лексико-граматичнихконструкцій. Гарбар О. В до 22.05
43 Провести відео-заняття з організаціїруховоїдіяльності, хореографії, грамоти( за методикою Шелестової), музики : « Музичнівправи для легень», « Логіка і Lego» Корінь- калиновська,
Демчук К.С., Овдіюк М.Ю, Колегова О. В. впродовж
місяця
44 Створитиаудіозаписи з використаннямграфічноїанімації за творами В. Сухомлинського Вознюк І.В. впродовж
місяця
45 Запропопонуватибатькамдлявиконанняздітьмизавданнянарозвитокуваги, логіки, дрібноїмоторики: « Домалюйвізерунок», «Намалюйпопам’яті», «Знайдиівикресли», « Друкарськамашинка», « Малюваннязаклітинками» тощо. Практ. псих. впродовж
місяця
46 Щоденноцікавитися станом здоров’ядітей Вихователі, ст/медсестра. впродовж
місяця
47 Підготувати пам’яткудля батьків: « Мийте руки правильно» Ст./медсестра до 15.05
48 Підготувати буклет : «Як діяти, щоб не захворіти на короновірус». Ст./медсестра до 20.05
49 Розробити консультацію: «7 настанов, як доглядати за дитячимиіграшкамипід час карантину» Ст./медсестра до 18.05
50 Онлайн-зустріч з батьками: « Як ми сумували за дитячим садочком» Педагоги до 22.05
Адміністративно-господарська робота
51 Провести генеральнеприбирання з використаннямдезінфікуючихрозчинів( груповихприміщень, обладнання та ігровогоматеріалу. Завгосп,
Ст./медсестра,
педагоги
до 22.05
52 Впорядкуватинаочно-дидактичніматеріали, іграшки, навчально-методичніпосібники, дидактичніігритощо Ст./медсестра,
педагоги до 22.05
53 В межах графікуроботивпорядкуватиклумби Завгосп, педагоги до 22.05