Методична консультація «Здоров’язбережувальне середовище в ЗДО»

Зміни в державі, екології, суспільстві та здоров’ї населення, а особливо дітей, спрямовують педагогічну діяльність колективу ЗДО шукати різні шляхи створення здоров’язберігаючого середовища, успішність якого залежить від дотримання комплексу відповідних педагогічних умов. Слід відмітити, що поряд з розвитком творчих здібностей дітей дошкільного віку, реалізації їх потенційних можливостей особистості, педагог повинен здійснювати збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я кожної дитини. Вихователь повинен  орієнтуватися в сучасних підходах щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку, сприяти зміцненню їх фізичного та психічного здоров’я,  надавати пріоритетності фізкультурно-оздоровчій роботі, намагатися постійно розв’язувати проблеми збереження здоров’я дітей, покращення рівня їх фізичного розвитку й фізичної підготовленості. Так як здоров’я дітей найцінніше, що є в держави, вихователі та колектив ЗДО особливу увагу мають приділяти цій проблемі, знаходити нові підходи в роботі з дітьми. Оскільки діти в дитячому садку проводять багато часу,  то освітній процес слід будувати на основі врахування не лише можливостей і рівня розумового розвитку вихованців, але й стану всіх аспектів їх здоров’я (фізичного, психічного, духовного та соціального). Створення здоров’язберігаючого середовища можливе лише тоді, коли педагог має особистісну спрямованість на збереження здоров’я своїх вихованців, що залежить від пріоритетності вибору оздоровчої діяльності в здійсненні навчально-виховної роботи.  

Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в ЗДО

 • пріоритетність оздоровчого спрямування освітнього процесу в ЗДО;
 • комплексність реалізації всіх його компонентів з обов’язковим урахуванням особистісно-орієнтованого підходу до кожного вихованця; – оптимальність вибору оздоровчих технологій у роботі з дітьми дошкільного віку;
 • достатнья матеріально-технічна база, в обов’язковому поєднанні її з відповідними за розміром і призначенням приміщеннями, груповими кімнатами й територією, що є важливим як для фізичного, так і для психічного розвитку дошкільників;
 • налагодження відповідної санітарним нормам роботи в освітленні, опаленні, забезпечення відповідним віку обладнанням (наповнення групових кімнат, спортзалу, майданчиків, наявність басейну) й інвентарем, необхідного для роботи ЗДО, всебічного розвитку дітей і зміцнення їх здоров’я, естетичне оформлення групових кімнат, інших приміщень і території ЗДО, отримання дітьми раціонального харчування відповідно їх віку та додаткової вітамінізації тощо.

Крім того, створення такого середовища залежить також і від місцезнаходження закладу – село, місто,  центр чи окраїна (можливість проведення туристичних походів, відпочинку на лоні природи тощо), близькість промислової зони, автодоріг, магістралей (чистота повітря, наявність шуму, звуку тощо), що необхідно враховувати під час створення здоров’язберігаючого середовища. Таким чином, весь освітній процес має бути підпорядкований провідній меті – збереження здоров’я дітей. Саме за таких умов проведення роботи з дітьми з усіх напрямів, у першу чергу, має містити оздоровча спрямованість. Але  процес формування, зміцнення здоров’я дітей і подальше його збереження залежить не тільки від врахування вищезазначених умов оздоровчої роботи з дітьми. Досить важливо, щоб педагог умів доцільно застосовувати нетрадиційні заходи – сучасні оздоровчі технології, які сприяють зміцненню здоров’я вихованців. Для цього вихователь має добре орієнтуватися в усіх досягненнях дошкільної освіти та вміло впроваджувати ті освітні технології, які містять в собі оздоровчу спрямованість . Цінним є твердження Н.Денисенко стосовно того, що наповнення занять з фізичної культури, ранкової гімнастики та інших форм роботи різноманітними рухами в комплексі з традиційними й нетрадиційними оздоровчими технологіями збагатять дітей знаннями про особисте здоров’я, сформують у них уміння та навички оздоровлення й відновлення власного організму. Проте варто додати, що оздоровчі технології з метою збереження й зміцнення здоров’я дошкільників слід застосовувати не тільки на заняттях, але й в інших формах роботи, у різних видах діяльності: ігровій, навчальній, трудовій, самостійній тощо. У будь-якому разі педагог під час застосування оздоровчих технологій повинен володіти відповідними знаннями: про вплив обраних технологій на організм дитини, знати стан здоров’я кожного вихованця, відчувати міру, щоб не нашкодити, обирати технології, що відповідають віку дошкільників.

 

 

 

Здоров’язбережувальні   технології , які  використовуются  в ЗДО:

 • горизонтально-пластичний балет за М. Єфіменко;
 • лікувально-профілактичні масажі: крапковий, пляшковий, щітковий, горіховий, за допомогою махрової рукавички;  масаж рефлекторних зон стопи, використовуючи “доріжки здоров’я”, масаж за Уманською, проведення массажу за методикою Су-Джок;
 • гімнастика для очей;
 • гімнастика Мудри;
 • пальчикова гімнастика;
 • дихальна гімнастика (Л.Стрельниковою)
 • шоу гун-терапію;
 • фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечк
 • аромотерапія (ароматизація приміщення);
 • вітаміно-терапія (вітамінізація страв);
 • хромотерапія – наука, що вивчає властивості кольору
 • сезонні оздоровчі забавлянки;
 • релаксації

Новітні здоров’язберігаючі технології:

 • Киснева терапія (киснева пінка);
 • Бальнеотерапія  ( душі, обливання ніг);
 • Ландшафтна терапія («Стежка здоров’я» );
 • Аромотерапія ;
 • Фізіотерапія (вітамінні, грудні, заспокійливі чаї);
 • Соляна кімната.

Всі ці технології спрямовані, в першу чергу, на виховання фізично і психічно здорових дітей,  мають ефективний комплексний вплив на формування їхнього здоров’я. Здоров’ятворчі  та здоров’язбережувальні  технології можна використовувати у різних організаційних видах роботи, протягом дня, інтегруючи їх у різні види діяльності дітей. Найбільш дієвих результатів у зміцненні здоров’я дітей, досягається в процесі комплексного підходу до зміцнення фізичного, психічного, соціально-духовного здоров’я, шляхом поєднання ефективних педагогічних впливів, медичних засобів, психологічно корекційно-розвивальної роботи з дітьми та співпраці з сім’єю .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультація на тему:

“Здоров’язбережувальне середовище, яким воно має бути”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:

вихователь Юрим Н.В.

 

 

 

 

Рівне – 2019