Кошторис на 2019 рік

Погоджено :

    

      Голова  ПК  ЗДО № 37 РМР                                                                                                                             Затверджено:                                                                                      

 

Начальник  управління    освіти

________________В.С. Харковець

 

Штат  в  кількості   58,75   штатних одиниць

З місячним  фондом з/п 243 556,55 грн.

Штатний   розпис   ЗДО  № 37  РМР   з  01.01.2019р.

 

№ з/п розряд Назва структурного підрозділу  та  посада Кількість штатних  одиниць  за  інструкцією Кількість штатних посада за  розпорядженням Посадові  оклади Доплати                         нічні святкові  Надбавка  20% За   вислугу  років Фонд  з/п  за  місяць
1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11
    1.Адмінперсонал                  
1. 16 Директор

 

1,00   5 360,00       1 072,00 1 608,00 8 040,00
    Всього 1,00   5 360,00       1 072,00 1 608,00 8 040,00
    2. Педпрацівники                  
1. 14 вих.методист   1,00   4 649,00       929,8 929,80 6 508,60
2. 10-14 Вихователь 19,00   4 094,74       15 560,01 11 527,87 104 887,94
3. 13 Практийний психолог   1,00   4 073,00       814,6 814,60 5 702,20
4. 9-12 Керівник гуртка   1,25   3 727,00       931,65 742,90 6 332,80
5. 10 Інструктор з фіз/ ри   1,25   3 496,00       874 1 311,00 6 555,00
6. 9-12 Музичний керівник   2,50   3 698,00       1 849,00 1 527,38 12 621,38
    Всього 26,00   4 030,59 0,00 0 0 20 959,06 16 853,55 142 607,92
    3. Мед. персонал                  
1. 9 Старша  сестра  медична 1,50   3 323,00 498,45       1 644,89 7 127,84
    Всього 1,50   3 323,00 498,45 0 0 0 1 644,89 7 127,84
    4.Спеціалісти                  
1. 16-10% Головний  бухгалтер 1,00   4 824,00 2 412,00         7 236,00
2. 10 Бухгалтер 1,00   3 496,00 1 748,00         5 244,00
3. 5 Діловод 0,50   2 613,00           1 306,50
4. 8 Завідуючий  господарсвом 1,00   3 150,00           3 150,00
    Всього 3,50   3 650,43 4 160,00 0 0 0 0 16  936,50
    5. Обслугов. персонал                  
1. 4-5 Кухар 3,00        2 555,33

 

        919,92

 

        8 585,91

 

2. 1 Підсобний  працівник 2,00   1 921,00 461,04         4 303,04
3. 2 Комірник 1,00   2 094,00           2 094,00
4. 2 Кастелянка 1,00   2 094,00           2 094,00
5. 2 Приб. службових приміщень 1,25   2 094,00 261,75         2 879,25
6. 2 Машиніст з прання білизни 2,00   2094,00         502,56         4 690,56
7. 6 Помічник вихователя після 3/х років 9,50   2785,00           26 457,50
8. 1 Двірник 1,00   1921,00     0     1 921,00
9. 6 Помічник вихователя до 3/х років 1,50   2785,00           4 177,50
10 5 Робітник компл. обслугов. 1,50   2613,00           3 919,50
11 2 Сторож 3,00   2094,00   1073,35 366,68     7 722,03
    Всього    26,75   2 439,59 2 145,27

 

1 073,35 366,68     68 844,29

 

    Разом 58,75   33 288,61

 

6 803,72 1 073,35 336,39 22 031,06 20 106,44 243 556,55

 

Директор  ЗДО № 37 РМР                                                                                Л. М. Шевчук

 

Головний  бухгалтер                                                                                         С. М. Свідзінська