Кадровий склад ЗДО згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад ЗДО

станом на 01.10.2023 року

Загальна кількість штатних одиниць становить – 60
З них:
Директор – 1
Вихователь-методист – 1
Педагогічні працівники – 33
Медичний персонал – 1
Обслуговуючий персонал – 28
В закладі дошкільної освіти працює 22 вихователів, 3 асистента вихователя, 2 музичних керівники, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 керівник гуртка англійської мови.

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Всього – 33 педагогічних працівники
За освітою: Вища педагогічна освіта – 8 Вища дошкільна освіта – 15
Незакінчена вища освіта – 0 Середня дошкільна – 5
Вища непедагогічна освіта – 1

За стажем роботи:
До 5 років – 11; до 10 років – 1 ; до 20 років – 8; більше 20 років – 12;

За результатами атестації:

Звання «вихователь-методист» – 2;
«Спеціаліст вищої категорії» – 8;
«Спеціаліст першої категорії» – 3;
«Спеціаліст другої категорії» – 4;
«Спеціаліст» – 15;

download t-rex-miner for mining