Правила прийому дітей

Зареєструвати дитину в черзі у ДНЗ

Прийом дітей в НВК № 37 здійснюється директором згідно електронної черги, наказу по НВК та відповідно до Статуту на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

свідоцтва про народження.

Медичні документи необхідні для оформлення в заклад:

Медична картка (Ф-26) Картка профілактичних щеплень (Ф-63)

В медичній картці (Ф-26) має бути заключення лікарів-спеціалістів (окуліста, лора, хірурга, невропатолога, дерматолога, стоматолога, логопеда, педіатра)

На кожного спеціаліста необхідно виділити по декілька листів, все інше – залишити для педіатра.

В самому кінці – заключення педіатра та заключення медико-функціональної комісії з печаткою завідуючого поліклінікою

«Дитина функціонально готова до навчання в школі»:

Медична картка (Ф-26) має бути оформлена таким чином, що перші декілька сторінок повинні бути відведені на антропометричні дані, аналізи

Результати аналізів мають бути вписані або підклеєні.

Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, картки фізичного розвитку дитини Ф-64.

До 1-го класу зараховуються вихованці, які закінчили дошкільний заклад і пройшли конкурсний відбір.

Конкурсний відбір проводиться у порядку, встановленому МОНмолодьспорту України. Правила прийому до НВК погоджуються Радою та затверджуються директором закладу за погодженням з Рівненським міським управлінням освіти.

Конкурсні завдання розробляються методоб*єднаннями вчителів, психологом і мають відповідати діючим навчальним Програмам. Зазначені завдання затверджуються керівником НВК.

У разі потреби вихованець, учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого МОНмолодьспорту України зразка.

Шкільний підрозділ здійснює освітньо-виховну роботу протягом повного дня через функціонування груп продовженого дня та системи гурткової роботи.

Зарахування до груп продовженого дня та гуртків і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора НВК на підставі заяви батьків (осіб, що їх замінюють).

Комплектація груп дітьми проводиться у травні (другий тиждень) кожного року. Перевід дітей до груп проводиться у серпні кожного року.

При наявності вільних місць – протягом року.

Соціальний захист дітей пільгових категорій та альтернативні форми здобуття дошкільної освіти

В НВК №37 створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Працівниками закладу щорічно вивчається соціальний статус сімей. До пільгових категорій відносяться діти:

з багатодітних сімей; діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; діти-інваліди.

В НВК № 37 запроваджені такі альтернативні форми здобуття дошкільної освіти: психолого-педагогічний консультпункт, залучення дітей до організованих груп за віком з харчуванням та без нього, школа мам.