Орієнтовний розподіл організованої навчально-розвивальної діяльності на тиждень

 • Інтегроване заняття з пріоритетом пізнавального розвитку (соціально-морального, екологічного, емоційно-ціннісного розвитку)
 • Інтегроване заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку
 • Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку
 • Інтегроване заняття з пріоритетом художньо-естетичного розвитку
 • Образотворча діяльність (малювання, аплікація, ліплення)
 • Музична діяльність
 • Заняття з фізкультури
 • Заняття з грамоти (з старшими дошкільниками)

Крім того:

 • Корекційно-розвивальні заняття з практичним психологом
 • Театралізована діяльність
 • Продуктивна праця (художня, господарсько-побутова, у природі)
 • Розваги
 • Ігрова діяльність
 • Самостійна діяльність (ігрова, робота в розвивальних центрах, спілкування, художня діяльність, продуктивна праця)
 • Міні-заняття, спостереження, індивідуальна робота

Основні напрямки роботи, методична робота

Педагогічний колектив НВК поставив за мету побудувати свою роботу так, щоб вона відповідала запитам суспільства, забезпечувала збереження цілісності, неповторності дошкільного періоду дитинства, наступність між дошкільною та початковою освітою.

Методична робота в навчально-виховному комплексі – творчий процес, що забезпечує практичне навчання вихователів різноманітним методам і прийомам роботи з дітьми. Сучасна ситуація в освіті ставить педагогів в принципово нові умови, для яких характерні відсутність жорсткої регламентації педагогічної діяльності, значне розширення інформаційного поля, модернізація соціальних функцій педагога, розвиток індивідуальності, готовність до прийняття рішень, мобільність використання професійних якостей.

Вихователь-методист Хлищ А.В. створює таку психологічну атмосферу в НВК, яка стимулює розвиток педагогічної творчості, надає можливість реалізовувати готові програми та брати активну участь у розробленні та апробуванні інноваційних програм і технологій, в проведенні експериментів тощо.

Методична робота спрямована на:

– апробацію і впровадження інноваційних освітніх технологій, аналіз результатів роботи, вибір доцільних;

– реалізацію принципу особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, – здійснення гуманістичного, компетентнісного, інтегрованого підходів в організації освітньо-виховного процесу.