Для батьків

1234Аудіо-казки для дітей6

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ В ЗДО
До уваги батьків!
З 03 червня 2013 року в м. Рівному запроваджено загальну міську електронну реєстрацію дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади.

Зареєструвати дитину можуть батьки самостійно на сайті управління освіти http://www.rosvita.rv.ua/doschool/246.html або за допомогою реєстратора в навчальному інформаційно-інноваційному центрі (приміщення ЗОШ № 1 за адресою вул. Литовська, 11).

Зарахування дітей в дошкільні навчальні заклади з 01 січня 2014 року буде здійснюватись керівником закладу лише відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської міської

ради 23.05.2013 № 3036

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей
для влаштування у Заклад дошкільної освіти м. Рівного
1. Загальні положення.
1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Рівного (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад, Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного.

1.2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ЗДО), що є у комунальній власності територіальної громади міста Рівного здійснюється з метою:

– забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО м. Рівного;

– забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

– забезпечення публічного доступу до інформації про ЗДО, що є в комунальній власності територіальної громади м. Рівного;

– запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО;

– здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО м. Рівного.

1.3. Це Положення поширюється на дітей, які зареєстровані або проживають у м. Рівному.

1.4. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ЗДО – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ЗДО м. Рівного та дітей, які мають відвідувати ці ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу і захист від несанкціонованого доступу.

Держатель єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. Адміністратор єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, що відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор – особа уповноважена держателем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.

1.5. Прохідний бар’єр – перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами).

2. Порядок внесення відомостей про ЗДО.

2.1. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про ЗДО є обов’язковим.

2.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація про ЗДО:

– повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім’я, по-батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу;

– кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи;

– перелік зарахованих дітей до ЗДО;

– кількість вільних місць (щомісячно – при наявності, травень – кількість вільних місць на наступний навчальний рік).

2.3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ЗДО здійснюється реєстратором на підставі заяви керівника ЗДО.

2.4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп’ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5-ти днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей.

2.5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ЗДО здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання заяви керівником ЗДО про внесення зміни (виключення) відомостей.

3. Порядок внесення (зміни) відомостей про дітей, які мають відвідувати ЗДО.

3.1. Наявність в єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ЗДО є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного навчального закладу.

3.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація:

а) про дітей:

– прізвище, ім’я, по-батькові;

– дата народження;

– адреса проживання;

– серія та номер свідоцтва про народження;

– інформація про пільгову категорію (за наявності).

б) про батьків:

– прізвище, ім’я, по-батькові одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

– серія, номер паспорта одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

– навчальний заклад та вікова група, яку хочуть, щоб відвідувала дитина;

– електронна пошта (E-mail) (при наявності);

– контактний телефон.

3.3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором (не пізніше двох днів) на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками або особами, що їх замінюють через сайт Управління освіти www.rosvita.rv.ua. Реєстратор зобов’язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

3.4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:

– заявлена особа вже зареєстрована;

– порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений підпунктах 3.2., 3.3.

3.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

– на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють;

– на підставі заяви керівників ЗДО, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ЗДО та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ЗДО у визначений цим Положенням термін (п. 4.1.).

3.6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

 4. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу.

4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний навчальний заклад.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

4.2. У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором).

4.3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ЗДО та за прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.

4.4. Заявник зобов’язаний подати усі необхідні документи, передбачені п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 № 305 (зі змінами від 16.11.2011 № 1204).

4.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО за згодою самого заявника.

4.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором.

4.7. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.

4.7.1. Вибір дошкільного навчального закладу відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (10 % на кожну вікову групу).

4.7.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

4.7.3. До пільгових категорій належать:

– діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

– діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів;

– діти батьків-інвалідів І або ІІ групи або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я);

– діти, які потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС;

– діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

– діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку.

4.8. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

4.9. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює керівник ЗДО.

4.10. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор при Управлінні освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради по факту звернення батьків відповідно до дати реєстрації в електронній базі даних.

 5. Забезпечення доступу до єдиної комп’ютерної бази даних.

5.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель єдиної комп’ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе персональну відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника.

5.2. Публічний доступ до єдиної комп’ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті www.rosvita.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу (чи приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

 6. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у ЗДО.

6.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників ЗДО.

6.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади здійснює Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

7. Прикінцеві положення.

7.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.

7.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ЗДО, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ В ЗДО

До уваги батьків!

З 03 червня 2013 року в м. Рівному запроваджено загальну міську електронну реєстрацію дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади.

Зареєструвати дитину можуть батьки самостійно на сайті управління освіти http://www.rosvita.rv.ua/doschool/246.html або за допомогою реєстратора в навчальному інформаційно-інноваційному центрі (приміщення ЗОШ № 1 за адресою вул. Литовська, 11).

Зарахування дітей в дошкільні навчальні заклади з 01 січня 2014 року буде здійснюватись керівником закладу лише відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської міської

ради 23.05.2013 № 3036

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей
для влаштування у Заклад дошкільної освіти м. Рівного

1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Рівного (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад, Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного.

1.2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ЗДО), що є у комунальній власності територіальної громади міста Рівного здійснюється з метою:

– забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО м. Рівного;

– забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

– забезпечення публічного доступу до інформації про ЗДО, що є в комунальній власності територіальної громади м. Рівного;

– запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО;

– здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО м. Рівного.

1.3. Це Положення поширюється на дітей, які зареєстровані або проживають у м. Рівному.

1.4. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ЗДО – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ЗДО м. Рівного та дітей, які мають відвідувати ці ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу і захист від несанкціонованого доступу.

Держатель єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. Адміністратор єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, що відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор – особа уповноважена держателем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.

1.5. Прохідний бар’єр – перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами).

2. Порядок внесення відомостей про ЗДО.

2.1. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про ЗДО є обов’язковим.

2.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація про ЗДО:

– повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім’я, по-батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу;

– кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи;

– перелік зарахованих дітей до ЗДО;

– кількість вільних місць (щомісячно – при наявності, травень – кількість вільних місць на наступний навчальний рік).

2.3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ЗДО здійснюється реєстратором на підставі заяви керівника ЗДО.

2.4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп’ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5-ти днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей.

2.5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ЗДО здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання заяви керівником ЗДО про внесення зміни (виключення) відомостей.

3. Порядок внесення (зміни) відомостей про дітей, які мають відвідувати ЗДО.

3.1. Наявність в єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ЗДО є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного навчального закладу.

3.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація:

а) про дітей:

– прізвище, ім’я, по-батькові;

– дата народження;

– адреса проживання;

– серія та номер свідоцтва про народження;

– інформація про пільгову категорію (за наявності).

б) про батьків:

– прізвище, ім’я, по-батькові одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

– серія, номер паспорта одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

– навчальний заклад та вікова група, яку хочуть, щоб відвідувала дитина;

– електронна пошта (E-mail) (при наявності);

– контактний телефон.

3.3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором (не пізніше двох днів) на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками або особами, що їх замінюють через сайт Управління освіти www.rosvita.rv.ua. Реєстратор зобов’язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

3.4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:

– заявлена особа вже зареєстрована;

– порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений підпунктах 3.2., 3.3.

3.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

– на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють;

– на підставі заяви керівників ЗДО, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ЗДО та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ЗДО у визначений цим Положенням термін (п. 4.1.).

3.6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

 4. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу.

4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний навчальний заклад.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

4.2. У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором).

4.3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ЗДО та за прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.

4.4. Заявник зобов’язаний подати усі необхідні документи, передбачені п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 № 305 (зі змінами від 16.11.2011 № 1204).

4.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО за згодою самого заявника.

4.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором.

4.7. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.

4.7.1. Вибір дошкільного навчального закладу відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (10 % на кожну вікову групу).

4.7.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

4.7.3. До пільгових категорій належать:

– діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

– діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів;

– діти батьків-інвалідів І або ІІ групи або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я);

– діти, які потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС;

– діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

– діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку.

4.8. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

4.9. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює керівник ЗДО.

4.10. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор при Управлінні освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради по факту звернення батьків відповідно до дати реєстрації в електронній базі даних.

 5. Забезпечення доступу до єдиної комп’ютерної бази даних.

5.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель єдиної комп’ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе персональну відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника.

5.2. Публічний доступ до єдиної комп’ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті www.rosvita.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу (чи приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

 6. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у ЗДО.

6.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників ЗДО.

6.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади здійснює Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

7. Прикінцеві положення.

7.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.

7.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ЗДО, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Готуємось до дитячого садка

 Для вступу дитини у дошкільний навчальний заклад батькам необхідно підготувати і подати такі документи:

1.Заяву на ім’я керівника.    2.Медичний довідка із висновком педіатра , карта проведених щеплень;

3.Копію свідоцтва про народження дитини ;

4. Для дітей пільгової категорії додатково подаються такі документи:– для дітей, батьки яких учасники АТО: копія посвідчення учасника АТО, копія свідоцтва про народження дитини;
– для дітей – інвалідів – копія свідоцтва про інвалідність, копія свідоцтва про народження дитини;
–  для багатодітних сімей, що мають трьох і більше дітей до 18 років – копію посвідчення багатодітної сім’ї з управління соціального захисту;
– для малозабезпечених сімей подається  довідка з управління соціального захисту із вказаними термінами з якого по яке число надано пільгу;
– для дітей -сиріт   та таких, що перебувають під опікою подається відповідна довідка та копія свідоцтва про народження дитини;

Перелічені документи подаються у відділ батьківської плати, кабінет № 13  бухгалтерії управління освіти  (вул. Соборна, 3 для встановлення розміру батьківської плати за харчування.

Директор ЗДО   Шевчук Л.М.

Про зарахування
до дошкільного навчального закладу дітей,
у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють. Згідно із статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом навчального року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження – за наявності місць.
З 01.01.2014 року прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником відповідно до електронної реєстрації на сайті http://www.rosvita.rv.ua/ при управлінні освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
Згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 1/9-500, №04.01.16/28103 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» у разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.
Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).
Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.
Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів.
       Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).
Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу приймає дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.
Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення, навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або) індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

ЯК ГОТУВАТИ ДИТИНУ ДО ВСУПУ В ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ?!

Відповідальність за виховання дитини лежить в однаковій мірі як на закладі дошкільної освіти, так і на сім’ї. Ефективність цього процесу у великій мірі залежить від співпраці сім’ї і  закладу дошкільної освіти.
У роботі з батьками дитини раннього віку можна виділити два етапи:
– на першому етапі педагог проводить роботу з батьками дітей, які  ще не відвідують заклад дошкільної освіти;
– на другому етапі проводять роботу з батьками, діти яких почали відвідувати  групу раннього віку.
Робота з батьками розпочинається з моменту проведення обліку дітей, які проживають у мікрорайоні. Педагог знайомиться із сім’єю та дитиною, запрошує відвідати   заклад дошкільної освіти в «День відкритих дверей», що організовують для батьків майбутніх вихованців і проводять у перший тиждень жовтня. В цей день батьки зустрічаються з керівником  дошкільного закладу, який знайомить їх з програмою проведення масового заходу:
–  екскурсія  дошкільним закладом з обов’язковим  відвідуванням груп     раннього віку;
–  зустріч з вихователями, які вже працюють в групах раннього віку і з тими, хто на наступний навчальний рік буде набирати малюків;
–  перегляд фрагментів занять і режимних процесів;
–  знайомство з переліком заходів для батьків, що будуть проводитися протягом поточного року.
Кількість таких заходів не перевищує одного разу на місяць:
– листопад – свято осені, консультація лікаря (медичної сестри) з питань   загартування організму малюка;
– грудень – новорічне свято для дітей, що не відвідують дошкільний заклад;
– січень – консультація на тему: «Щеплення та їхній вплив на здоров’я   дітей»;
– лютий – зустріч з практичним психологом на тему «Як підготувати дитину до вступу у дошкільний заклад»;
– березень – практикум для батьків на тему: «Вчимо діяти з предметами».
– квітень – відвідування спортивного міні-змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я» (для дітей раннього віку);
-травень – знайомство зі змістом угоди між сім’єю і дошкільним закладом щодо співпраці у вихованні дітей, правилами прийняття в  заклад дошкільної освіти .
Коли сім’я прийняла рішення про відвідування дитиною дошкільного закладу, тоді подається заява завідувачу. Керівник проводить першу бесіду  з батьками, ознайомлює їх з правилами та режимом роботи ДНЗ, визначає групу, в якій буде виховуватись дитина.
Під час формування груп  керуємось  віковим принципом комплектації. Враховуємо право батьків вибирати вихователя,  якщо вони ознайомились з підходами педагога до  виховання і ці педагоги найбільше підходять їхньому малюкові.
Після вирішення організаційних питань між батьками і закладом підписується договір про співпрацю:

Шановні батьки!

Пропонуємо ознайомитись з Договором про спільну діяльність закладу дошкільної освіти №37 та батьків або осіб, які їх замінюють

Затверджено:  Наказ № 36 від 26.05.2020 року
Директор ЗДО                 Шевчук Л.М.

                                                    Договір
про спільну діяльність Закладу дошкільної освіти №37  та батьків або осіб, які їх замінюють                                                                                                       від 26.05.2020 року

Заклад дошкільної освіти №37  в особі директора ( Шевчук Л.М.), вихователів групи №… ____________________., які діють на підставі Статуту від 17.07.2018р. (далі «Виконавець»), з одного боку, і батьками дитини або особи, яка їх замінює з другого боку (далі «замовник»), уклали цей договір про таке:

 1. Предмет договору

1.1.Предметом цього договору є спільна діяльність закладу дошкільної освіти і батьків, або осіб, які їх замінюють, щодо виховання, навчання та поглибленого гуманітарного розвитку здобувачів освіти – дітей  дошкільного віку;
1.2.Сторони домовилися про прийняття в Заклад дошкільної освіти № 37 дитини для здобуття нею дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового Компонента дошкільної освіти, Концепції розвитку ЗДО поглибленого гуманітарного розвитку, власного Статуту, Положення про академічну доброчесність у ЗДО №37  та Освітньої програми .

 1. Термін дії договору

2.1. Термін дії договору встановлюють  з _1.09.2022__ по _31.08.2025 р.

 1. Права та обов’язки «виконавця»
  «Виконавець» зобов’язується:

  3.1.Прийняти дитину до закладу дошкільної освіти на підставі заяви батьків і за наявності медичної довідки та планових щеплень.

3.2.Створити умови для здобутгя дитиною дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу.
3.3.Забезпечити догляд, виховання, навчання та поглиблений гуманітарний розвиток.
3.4.Охороняти та зміцнювати фізичне і психічне здоров’я, забезпечувати інтелектуальний розвиток, турбуватися про емоційне благополуччя дитини.
3.5.Задовольнити потреби в емоційно-ціннісному спілкуванні.
3.6.Забезпечити розвиток її загальних та спеціальних здібностей;
3.7.Здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання;
3.8.Забезпечувати раннє навчання англійської мови (з 3-х років), розвиток словесної, художньої і театрально-виконавської творчості.
3.9.Надавати кваліфіковану допомогу в корекції вад мови (для п’ятирічки дітей).
3.10.Залучати до регулярних  занять спортом.
3.11.Захищати від усіх форм фізичного і психічного насильства.
3.12.Формувати компетентну особистість.
3.13. Організовувати триразове доброякісне харчування і за потреби – дієтичне харчування.
3.14.Співпрацювати із сім’єю, розширювати психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дитину раннього та дошкільного віку.
3.15.Надавати свої послуги 5 днів на тиждень з денним перебуванням дитини з 7.30 до 18.00

3.16.Зберігати за дитиною місце в закладі освіти в разі хвороби, карантину,санаторного лікування, а також у літньо – оздоровчий період (75 днів).
3.17. Комплектувати групи за віковим  принципом

3.18.Надавати кваліфіковану медичну допомогу, забезпечувати 1 раз на рік поглиблений медичний огляд, проводити планові щеплення.

3.19.Звівтуватися перед батьківськими комітетами, піклувальною радою (щоквартально),загальними зборками (1раз на рік) за витрату спонсорських та батьківських коштів з наданням фінансових і бухгалтерських документів.

3.20.За бажанням батьків надавати додаткові платні освітні послуги , які не передбачені Базовим Компонентом дошкільної освіти.

«Виконавець» має право:
3.21.Здійснювати соціально-педагогічний патронат, взаємодіяти із сім’єю.
3.22.Відраховувати дитину з закладу освіти, повідомивши письмово батьків, або осіб, які їх заміняють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів. Відрахування відбувається:
–         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
–         на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини;
–         у разі несплати без поважних причин батьками коштів за харчування дитини протягом двох місяців.
3.23.Використовувати спонсорські, благодійні, майнові надходження для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу дошкільної освіти.
3.24. За згодою батьків надавати додаткові освітні послуги, які не затверджені Кабінетом Міністрів України, ст..78 п.3 Закону  України про освіту.

4.Права та обов’язки «замовника»
«Замовник» зобов’язується:

4.1.Виховувати, розвивати і навчати дитину у родинному колі, не допускати насильства, поважати гідність дитини.
4.2.Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних і культурних цінностей, шанобливе ставлення до старших за віком, працелюбність.
4.3.Підтримувати наступність у роботі закладу дошкільної освіти і сім’ї.
4.4.Своєчасно вносити плату за харчування дитини до 15 числа кожного місяця.
4.5.Приводити дитину до закладу дошкільної освіти здорову, чисту, охайну, особисто передавати вихователю і забирати дитину з ЗДО не пізніше часу, передбаченого режимом роботи, та повідомляти про її самопочуття і поведінку вдома.
4.6.Своєчасно повідомляти вихователів про причини відсутності дитини.
4.7.У разі невідвідування дитиною дошкільного навчального закладу упродовж 7 календарних днів  і більше представити довідку від лікаря про стан здоров’я дитини;
4.8.Повідомляти адміністрацію закладу дошкільної освіти про виявлені  недоліки в організації життєдіяльності дитини для їхнього усунення.

4.9.Своєчасно проводити планові щеплення дитині.

4.10.Дотримуватись ст..2.4. п.2.4.1., ст..2.8., 2,9., 4.4.Положення про академічну доброчесність у ЗДО №44

 «Замовник» має право:
4.9. Бути обраним до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти: батьківські комітети, піклувальна рада.
4.10. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти.
4.11.Звертатися до керівника, вихователя-методиста, практичного психолога, логопеда, вихователів з питань розвитку, виховання і здобуття освіти своєї дитини.
4.12.Брати участь в покращенні організації освітнього процесу, зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати допомогу у проведенні ремонту, вносити благодійні внески та пожертви (ст.78 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про дошкільну освіту», п.50 Положення про дошкільний навчальний заклад).
4.13.Захищати законні інтереси та права своєї дитини.
4.14.Заслуховувати звіти директора та вихователів про роботу закладу та звіт голови Піклувальної ради про використання добровільних батьківських внесків.

 1. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань:
  5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  5.2.Дія договору припиняється за згодою сторін в установленому Законом порядку.
  5.3.Зміни та доповнення до цього договору вносять за домовленістю сторін, оформляють у вигляді додатків, які є невід’ємною частиною договору.
  6. Юридичні адреси сторін

«Виконавець»

Директор закладу дошкільної освіти № 37

Шевчук Л. М.

Телефон: 62-91-92

Вихователі  групи № ____ “Ладоньки”

_______________

(прізвище, ім’я)

_________________

(прізвище, ім’я)

«Замовник»:________________

(прізвище, ім’я одного з батьків)

Пропонуємо ознайомитись з примірним режимом дня для дітей 3- го року життя.
Просимо привести у відповідність до нього сімейний режим дня Вашої дитини.
Це допоможе скоротити адаптаційний період та забезпечити
легке входження дитини у колектив однолітків.

                       Режим дня в групах раннього віку    

№ п,п Режимні процеси Час проведення
1. Прийом дітей, огляд, гра 7.30-8.20
2. Сніданок 8.25-8.55
3. Ігри, підготовка до занять 8.55-9.15
4. Заняття з І підгрупою 9.15 – 9.30
5. Заняття з ІІ підгрупою 9.30-9.45
6. Підготовка до прогулянки (І –ІІ підгрупа) 9.30 -10.0010.00-10.30
7. Прогулянка І 10.30-11.50
8. Повернення з прогулянки 11.50-12.10
9. Обід 12.10-12.50
10. Сон 13.00-15.15
11. Підйом, гімнастика, Загартовуючи процедури 15.15-15.30
12. Вечеря 15.30-16.00
13. Заняття ІІ (з І підгрупою – 16.00-16.15
14.                 ІІ підгрупою) 16.15-16.30
15. Підготовка до прогулянки ( І –ІІ підгрупа) 16.30-17.00
16. Прогулянка ІІ 17.00-18.00
17. Повернення додому 18.00
Всього:Тривалість прогулянок:Тривалість снуКількість прийомів їжіІнтервали між прийманням їжі  2,5 – 3 год2-2,5 год.32,5 – 3год