Гурток – «Чомусики»

Керівник гуртка — Кащук Людмила Володимирівна.

Навчальна програма, за якою працює гурток – власна, авторська.

Мета роботи гуртка: забезпечити випереджений розвиток дітей з навчання елементів грамоти; викликати у дітей інтерес до читання, використовуючи розвивальні завдання, вправи, ігрові ситуації; ознайомити їх з буквами; навчити читати склади та слова; розширити уявлення про навколишній світ.

Під час проведення занять педагог намагається:

  • створити необхідні умови для проведення поглибленої роботи з навчання читання за власною авторською методикою;
  • розвивати логічне мислення та інтелектуальні здібності дітей у процесі навчання читання й виконання інтелектуальних завдань, вправ, ігор;
  • сприяти об’єднанню дітей в колектив у процесі спільної мовленнєвої діяльності;
  • розвивати мовленнєво-творчі здібності, формувати відповідні уміня і навички злитого читання;
  • удосконалювати артикуляцію звуків та автоматизацію їх вимови у складах, словах, фразах;
  • розвивати фонематичний слух та фонематичні процеси під час виконання ігрових завдань.

Оволодіння елементами грамоти передбачає:  ознайомлення дітей із буквами, що позначають голосні звуки; ознайомлення із літерами, що позначають приголосні звуки; формування навичок і вмінь утворювати відкриті й закриті склади; формування навичок і вмінь злитого читання односкладових, двоскладових і трискладових слів; формування навичок і вмінь старших дошкільників читати словосполучення, речення, короткі тексти.

Переважними формами роботи гуртка є: викладання букв з природного та покидькового матеріалу (палички, сірники, насінини, ґудзики та ін.), зображення букви власним тілом, малювання пальчиком букви на піску, ліплення букв із пластиліну, конструювання складів та слів, знаходження зображення букв на картках, які знаходяться у різних місцях  кімнати, виготовлення аплікацій, вирізання,  розмальовування, рольове перевтілення, дидактично-мовленнєві ігри та вправи. Проводяться фізкультхвилинки, психогімнастики, пальчикові та рухливі ігри.

Навчання читання дітей з 4-го року життя (молодшої групи) в подальшому полегшує навчання дитини у школі, розвиває  свідоме уявлення про мову, як головний засіб пізнання світу.