Гурток з хореографії — «Калейдоскоп»

Керівник гуртка — Корінь-Калиновська Анастасія Михайлівна

Навчальна програма, за якою працює гурток – “Дитяча хореографія: програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років” А. Шевчук.

Під час організації та проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного віку педагог дотримується :

–          постановки перед кожним заняттям навчальних, виховних, розвиваючих та оздоровчих завдань;

–          добору змісту заняття відповідно його тематиці, меті й завданням;

–          використання різного характерного, образного музичного матеріалу, що відповідає завданням певної частини заняття;

–          повторення попереднього й подача нового матеріалу, з обов’язковим його закріпленням шляхом багаторазового, варіативного використання;

–          зміни видів діяльності, місця розташування дітей, оптимального дозування припустимого навантаження;

–          поєднання репродуктивного й продуктивного видів діяльності, надання дітям свободи у виборі способів рішення творчих завдань;

–          здійснення індивідуально-диференційованого підходу (урахування фізичних можливостей, психічних та статевих особливостей, інтересів дитини);

–          використання різноманітних методів і прийомів, що стимулюють рухову, розумову, пізнавальну й творчу активність дітей;

–          створення цікавої ігрової атмосфери, що сприяє підвищенню інтересу до заняття;

–          створення атмосфери захищеності й комфортності під час заняття, доброзичливий характер спілкування з педагогом, заохочення навіть незначних досягнень дітей;

–          особистої участі у виконанні танцювальних рухів;

–          підведення підсумків з аналізом діяльності дітей, повідомлення мети наступного заняття для підвищення інтересу та мотиваційної готовності.