Штатний   розпис   ЗДО  № 37  РМР   з  01.01.2019р.

Погоджено :

    

      Голова  ПК  ЗДО № 37 РМР                                                                                                                             Затверджено:                                                                                      

 

Начальник  управління    освіти

________________В.С. Харковець

 

Штат  в  кількості   58,75   штатних одиниць

З місячним  фондом з/п 243 556,55 грн.

Штатний   розпис   ЗДО  № 37  РМР   з  01.01.2019р.

 

№ з/п розряд Назва структурного підрозділу  та  посада Кількість штатних  одиниць  за  інструкцією Кількість штатних посада за  розпорядженням Посадові  оклади Доплати                         нічні святкові  Надбавка  20% За   вислугу  років Фонд  з/п  за  місяць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Адмінперсонал
1. 16 Директор

 

1,00 5 360,00 1 072,00 1 608,00 8 040,00
Всього 1,00 5 360,00       1 072,00 1 608,00 8 040,00
2. Педпрацівники
1. 14 вих.методист   1,00 4 649,00 929,8 929,80 6 508,60
2. 10-14 Вихователь 19,00 4 094,74 15 560,01 11 527,87 104 887,94
3. 13 Практийний психолог   1,00 4 073,00 814,6 814,60 5 702,20
4. 9-12 Керівник гуртка   1,25 3 727,00 931,65 742,90 6 332,80
5. 10 Інструктор з фіз/ ри   1,25 3 496,00 874 1 311,00 6 555,00
6. 9-12 Музичний керівник   2,50 3 698,00 1 849,00 1 527,38 12 621,38
Всього 26,00   4 030,59 0,00 0 0 20 959,06 16 853,55 142 607,92
3. Мед. персонал
1. 9 Старша  сестра  медична 1,50 3 323,00 498,45 1 644,89 7 127,84
Всього 1,50 3 323,00 498,45 0 0 0 1 644,89 7 127,84
4.Спеціалісти  
1. 16-10% Головний  бухгалтер 1,00 4 824,00 2 412,00 7 236,00
2. 10 Бухгалтер 1,00 3 496,00 1 748,00 5 244,00
3. 5 Діловод 0,50 2 613,00 1 306,50
4. 8 Завідуючий  господарсвом 1,00 3 150,00 3 150,00
Всього 3,50 3 650,43 4 160,00 0 0 0 0 16  936,50
5. Обслугов. персонал  
1. 4-5 Кухар 3,00      2 555,33

 

        919,92

 

8 585,91

 

2. 1 Підсобний  працівник 2,00 1 921,00 461,04 4 303,04
3. 2 Комірник 1,00 2 094,00 2 094,00
4. 2 Кастелянка 1,00 2 094,00 2 094,00
5. 2 Приб. службових приміщень 1,25 2 094,00 261,75 2 879,25
6. 2 Машиніст з прання білизни 2,00 2094,00         502,56 4 690,56
7. 6 Помічник вихователя після 3/х років 9,50 2785,00 26 457,50
8. 1 Двірник 1,00 1921,00 0 1 921,00
9. 6 Помічник вихователя до 3/х років 1,50 2785,00 4 177,50
10 5 Робітник компл. обслугов. 1,50 2613,00 3 919,50
11 2 Сторож 3,00 2094,00 1073,35 366,68   7 722,03
Всього    26,75   2 439,59 2 145,27

 

1 073,35 366,68     68 844,29

 

Разом 58,75   33 288,61

 

6 803,72 1 073,35 336,39 22 031,06 20 106,44 243 556,55

 

Директор  ЗДО № 37 РМР                                                                                Л. М. Шевчук

 

Головний  бухгалтер                                                                                         С. М. Свідзінська