2018 рік

 

Погоджен

Голова  ПК  ЗДО № 37 РМР                                    

                      Затверджено:                                                                                      

                                                              Директор ЗДО №37 РМР

                                   Л.М.Шевчук

 

Штат  в  кількості   59,00   штатних одиниць

З місячним  фондом з/п 226 145,42грн.

Штатний   розпис   ЗДО  № 37  РМР   з  01.01.2018р.

 

№ з/п розряд Назва структурного підрозділу  та  посада Кількість штатних  одиниць  за  інструкцією Кількість штатних посада за  розпорядженням Посадові  оклади Доплати                         нічні святкові  Надбавка  20% За   вислугу  років Фонд  з/п  за  місяць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Адмінперсонал
1. 16 Директор

 

1,00 4 916,00

 

983,20 1 474,80 7 374,00
Всього 1,00 4 916,00       983,20 1 474,80 7 374,00
2. Педпрацівники
1. 14 вих.методист   1,00 4 264,00 852,80 852,80 5969,60
2. 10-14 Вихователь 19,00 3 740,38 14 213,44 11 829,85 97 110,50
3. 12 Практийний психолог   1,00 3 735,00 747,00 373,50 4 855,50
4. 12 Керівник гуртка   1,25 3 682,00 920,55 833,77 6 357,07
5. 10 Інструктор з фіз/ ри   1,25 3 207,00       801,75 1 202,63 6 013,12
6. 11 Музичний керівник   2,50 3 603,00 1 801,50 2 268,37 13 077,37
Всього 26,00   3 718,66 0,00 0 0 19 337,04 17 360,92 133 383,16
3. Мед. персонал
1. 9 Старша  сестра  медична 1,50 3048,00 457,20 1508,76 6 537,96
Всього 1,50 3048,00 457,20  0,00  0,00  0,00 1508,76 6 537,96
4.Спеціалісти  
1. 16-10% Головний  бухгалтер 1,00 4424,40 2212,20 6 636,60
2. 8 Бухгалтер 1,00 2890,00 1445,00 4 335,00
3. 5 Діловод 0,50 2 396,00 1 198,00
4. 8 Завідуючий  господарсвом 1,00 2 890,00

 

2 890,00

 

Всього 3,50            3 257,82 3657,20 0 0 0 0 15 059,60

 

5. Обслугов. персонал  
1. 4-5 Кухар 3,00 2343,33 843,60

 

7 873,59
2. 1 Підсобний  працівник 2,00     1762,00 422,88         3 946,88

 

3. 2 Комірник 1,00 1921,00       1 921,00
4. 2 Кастелянка 1,00 1921,00 1 921,00
5. 2 Приб. службових приміщень 1,25    1 921,00 240,13

 

2 641,38

 

6. 2 Машиніст з прання білизни 2,00 1 921,00

 

461,04

 

4 303,04

 

7. 6 Помічник вихователя після 3/х років 8,50 2 555,00 21 717,50

 

8. 1 Двірник 1,00 1 762,00 1 762,00
9. 6 Помічник вихователя до 3/х років 2,75 2 555,00 7 026,25

 

10 5 Робітник компл. обслугов. 1,50 2 396,00 3 594,00

 

11 2 Сторож 3,00 1 921,00 984,67

 

336,39

 

7 084,06

 

Всього    27,00   2 240,81 1 967,65 984,67 336,39     63 790,70
Разом 59,00   3 040,75

 

 6 082,05 984,67 336,39 20 320,24 19 017,48 226 145,42

 

 

Головний  бухгалтер                                                                                     С. М. Свідзінська

 КОШТОРИС
на 2018 рік

23306227  Заклад дошкільної освіти ясла-садок №37 Рівненської міської Ради

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього х 4 446 400,00 736 000,00 5 182 400,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 4 446 400,00 х 4 446 400,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 736 000,00 736 000,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 736 000,00 736 000,00
(розписати за підгрупами)  
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 736 000,00 736 000,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за підгрупами)
інші надходження, у тому числі: х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов’язання) х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього х 4 446 400,00 736 000,00 5 182 400,00
Поточні видатки 2000 4 446 400,00 736 000,00 5 182 400,00
Оплата праці 2110 2 334 700,00 100 000,00 2 434 700,00
Заробітна плата 2111 2 334 700,00 100 000,00 2 434 700,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 513 700,00 22 000,00 535 700,00
Використання товарів і послуг 2200 1 598 000,00 613 000,00 2 211 000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 8 000,00 15 000,00 23 000,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 2 000,00 4 000,00 6 000,00
Продукти харчування 2230 639 000,00 481 000,00 1 120 000,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 20 000,00 50 000,00 70 000,00
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 929 000,00 63 000,00 992 000,00
Оплата теплопостачання 2271 715 000,00 32 000,00 747 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 37 000,00 5 000,00 42 000,00
Оплата електроенергії 2273 177 000,00 26 000,00 203 000,00
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282  
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 1 000,00 1 000,00
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110  
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів  4110  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів  4210
Нерозподілені видатки 9000

 

Про  використання бюджетних коштів

 на придбання товарів та оплату  послуг  за 1 квартал 2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
  Заробітна плата 2110 799 868
Нарахування на оплату праці 2120   175 700
 РАЗОМ .Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210   28 567,50
Передплата періодики 2210  
Посуд(ложки,ківш,чайник,ножі ,тарілка,кружка,миска) 2210
Комплект дитячих меблів 2210
Стіл дитячий 2210
Стіл дитячий 4/х містний 2210
Ліжко 2/х  ярусне 2210
Передплата періодичних видань 2210
Шафа дитяча для одягу 2210
Миючі засоби 2210   497,50
Комплект постільної білизни 2210 78 24 570,00
Придбання ключів для програмного забезпечення 2210 3 2 500
Організація харчування 2230   111 846,91
РАЗОМ .Оплата послуг (крім комунальних) 2240   6 020,71
Вивезення твердих побутових відходів 2240   614,46
Послуги звязку 2240   690,25
Заправка і ремонт картріджів 2240   393
Супроводження програмного забезпечення 2240   4 323
Виміри опору та ізоляції 2240  
РАЗОМ .Оплата комунальних послуг та енергоносіїв      321 900,88
  Оплата теплопостачання 2271 273 543,51
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 6 662,48
  Оплата електроенергії 2273 41 694,89
Всього     1 443 904,12

 

 Інформація

про використання коштів, отриманих як плата за послуги

 за 1 квартал  2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
Організація харчування 2230   77 437,02
Використання товарів і послуг 2210   500
Придбання ключів для програмного забезпечення 2210 3 500
Інші поточні видатки  . Пеня 2800  
Всього     77 937,02

 

Інформація

про  надходження матеріальних цінностей

 по ЗДО  37 за  1  квартал  2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220  
бланідаз 2220  
Використання товарів і послуг 2210   14219
Пилесмок «Глунхелі»(1гр)

 

2210 1 2000
Пилесмок «Pomex»(7гр) 2210 1 1050
Пилесмок «Vitex»(9гр) 2210 1 1981
Килимова доріжка на підлогу   (4м, гр..9)                                 2210 1 1 000
Килимова доріжка на підлогу   (5м, гр..4)                                 2210 1 1500
Стільці  дитячі 2210 30 4788
 Екран настінний ручний Elite Scpeens-99   2210 1                       1900
Придбання основного капіталу 3100
Електромясорубка 3110

 

Про  використання бюджетних коштів

 на придбання товарів та оплату  послуг  за 1 квартал 2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
  Заробітна плата 2110 799 868
Нарахування на оплату праці 2120   175 700
 РАЗОМ .Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210   28 567,50
Передплата періодики 2210  
Посуд(ложки,ківш,чайник,ножі ,тарілка,кружка,миска) 2210
Комплект дитячих меблів 2210
Стіл дитячий 2210
Стіл дитячий 4/х містний 2210
Ліжко 2/х  ярусне 2210
Передплата періодичних видань 2210
Шафа дитяча для одягу 2210
Миючі засоби 2210   497,50
Комплект постільної білизни 2210 78 24 570,00
Придбання ключів для програмного забезпечення 2210 3 2 500
Організація харчування 2230   111 846,91
РАЗОМ .Оплата послуг (крім комунальних) 2240   6 020,71
Вивезення твердих побутових відходів 2240   614,46
Послуги звязку 2240   690,25
Заправка і ремонт картріджів 2240   393
Супроводження програмного забезпечення 2240   4 323
Виміри опору та ізоляції 2240  
РАЗОМ .Оплата комунальних послуг та енергоносіїв      321 900,88
  Оплата теплопостачання 2271 273 543,51
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 6 662,48
  Оплата електроенергії 2273 41 694,89
Всього     1 443 904,12

 

Про  використання бюджетних коштів

 на придбання товарів та оплату  послуг  за 9 місяців 2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
  Заробітна плата 2110   2 651 724,62
Нарахування на оплату праці 2120   584 314,61
 РАЗОМ .Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210   32 570,00
Передплата періодики 2210  
Посуд(ложки,ківш,чайник,ножі ,тарілка,кружка,миска) 2210
Комплект дитячих меблів 2210
Канцелярські товари 2210 1 560,00
Стіл дитячий 4/х містний 2210
Ліжко 2/х  ярусне 2210
Передплата періодичних видань 2210
Придбання ключів для програмного забезпечення 2210 3 2 500,00
Миючі засоби 2210  — 3 940,00
Комплект постільної білизни 2210 78 24 570,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2220   2 000,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2220 2 000,00
Організація харчування 2230   344 801,21
РАЗОМ .Оплата послуг (крім комунальних) 2240   21 683,59
Вивезення твердих побутових відходів 2240   1 843,38
Послуги звязку 2240   2 819,73
Повірка лічильника 2240 1 500,00
Заправка і ремонт картріджів 2240   921,00
За оновлення «Медок» 2240 900,00
Обробка даних видача відкритого ключа 2240 658,00
Супроводження програмного забезпечення 2240   4 323,00
Дизинфекція та диратизація 2240   2 574,00
Ремонт трубопроводу 2240 6 144,48
 

 

 

РАЗОМ .Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468 321,03

  Оплата теплопостачання 2271 327 290,51
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 18 939,96
  Оплата електроенергії 2273 122 090,56
Інші поточні видатки  . 2800   16 573,80
Всього     4 121 988,86

 

 

 Інформація

про використання коштів, отриманих як плата за послуги

 за 9 місяців  2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
Організація харчування 2230   231 324,04

 

Використання товарів і послуг 2210   500,00
Придбання ключів для програмного забезпечення 2210 3 500
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2220   40,00
Інші поточні видатки  . Пеня 2800   0,16
Всього     234 864,20

 

 Інформація

про  надходження матеріальних цінностей. 

Благодійні  внески  по ЗДО  37 за  9 місяців  2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
Використання товарів і послуг 2210   96 978,60

 

Пилесмок 2210 5 8 831,00
Мякий куточок 2210 3 9 200,00
Матеріали для ремонту 2210   20 768,60
Спортивний майданчик 2210 1 3 500,00
Стіл роздаточний 2210 1 1 350,00
Стільчик дитячий 2210 30 4 788,00
Тумбочка 2210 10 2 400,00
Кухня нова 2210 1 2 600,00
Ємкість 2210 3     36,00
Плитка тротуарна                                        2210 10м/2 1 450,00
Бордюр тротуарний 2210 65 1 690,00
Одіяла дитячі 2210 30 2 700,00
Металопрофіль 2210 127,5м/2 9 125,00
Вікно металопластикове                                           2210 5 13 880,00
Килим на підлогу                                    2210 23,7 6 740,00
 Відро , миска,лоток              2210                               4    610,00
 Куточок природи              2210 2 1 010,00
Екран  ручний 2210 1 1 900,00
Бруски деревяні 2210 60 2 300,00
Рушники 2210 200 2100,00
Оплата послуг (крім комунальних)

 

2240   6 890,00
Оплата послуг (крім комунальних)

 

2240 6 890,00
Придбання основного капіталу 3100   7 620,00
Пригруповий майданчик 3110 1 7 620,00
Всього     111 488,60

 

 

                      Інформація

 про надходження  і  використання інших надходжень спеціального фонду

 за 9 місяців   2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ Надійшло Використано
Придбання основного капіталу 3100 52 413,59 52 413,59
Капітальний ремонт 3132 52 413,59 52 413,59
Вартість експертизи кошторисного розділу проектно-кошторисної документації 3132
Робочий проект на капітальний ремонт 3132
  Капітальний ремонт інших об’єктів   52 413,59 52 413,59
Всього   52 413,59

 

52 413,59

 

 

Головний  бухгалтер                                                                                     С. М. Свідзінська

 

Фінансова звітність

 КОШТОРИС
на 2018 рік

23306227  Заклад дошкільної освіти ясла-садок №37 Рівненської міської Ради

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього х 5 905 543,80 432 041,56 6 337 585,36
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5 905 543,80 х 5 905 543,80
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 432 041,56 432 041,56
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 432 041,56 432 041,56
(розписати за підгрупами)    
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100   432 041,56 432 041,56
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за підгрупами)    
інші надходження, у тому числі:   х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов’язання)   х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього х 5 905 543,80 432 041,56 6 337 585,36
Поточні видатки 2000 5 905 543,80 432 041,56 6 337 585,36
Оплата праці 2110 3 647 900,00 40 000,00 3 687 900,00
Заробітна плата 2111 3 647 900,00 40 000,00 3 687 900,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 808 100,00 11 000,00 819 100,00
Використання товарів і послуг 2200 432 970,00 381 040,00 1 814 010,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 32 570,00 15 000,00 47 570,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 2 000,00 40,00 2 040,00
Продукти харчування 2230 619 000,00 361 000,00 980 000,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 33 900,00 5 000,00 38 900,00
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 745 500,00 745 500,00
Оплата теплопостачання 2271 535 000,00 535 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 37 000,00 37 000,00
Оплата електроенергії 2273 173  500,00 173  500,00
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282  
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 16 573,80 1,50 16 575,30
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110  
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів  4110  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів  4210
Нерозподілені видатки 9000

 

Головний  бухгалтер                                                                                     С. М. Свідзінська

Про  використання бюджетних коштів

 на придбання товарів та оплату  послуг  за 12 місяців 2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
  Заробітна плата 2110   3 647 900,00
Нарахування на оплату праці 2120   808 100,00
 РАЗОМ .Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210   32 570,00
Передплата періодики 2210    
Посуд(ложки,ківш,чайник,ножі ,тарілка,кружка,миска) 2210
Комплект дитячих меблів 2210
Канцелярські товари 2210 1 560,00
Стіл дитячий 4/х містний 2210
Ліжко 2/х  ярусне 2210
Передплата періодичних видань 2210
Придбання ключів для програмного забезпечення 2210 3 2 500,00
Миючі засоби 2210  — 3 940,00
Комплект постільної білизни 2210 78 24 570,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2220   2 000,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2220 2 000,00
Організація харчування 2230   565 306,38
РАЗОМ .Оплата послуг (крім комунальних) 2240   33 900,00
Вивезення твердих побутових відходів 2240   2 735,78
Послуги звязку 2240   4 530,00
Ремонт та техобслуговування теплолічильника 2240 4 250,00
Повірка лічильника 2240 4 048,90
Заправка і ремонт картріджів 2240   1 235,84
За оновлення «Медок» 2240 900,00
Обробка даних видача відкритого ключа 2240 658,00
Супроводження програмного забезпечення 2240   4 323,00
Дизинфекція та диратизація 2240   2 574,00
Ремонт трубопроводу 2240   8 644,48
 

 

 

РАЗОМ .Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668 973,40

  Оплата теплопостачання 2271   475 085,80
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272   28 709,87
  Оплата електроенергії 2273   165 177,73
Інші поточні видатки  . 2800   16 573,80
Всього     5 775 323,58

 

Головний  бухгалтер                                                                                     С. М. Свідзінська

 Інформація

про використання коштів, отриманих як плата за послуги

 за 12 місяців  2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
  Заробітна плата 2110   38 102,39
Нарахування на оплату праці 2120   7500,47
Організація харчування 2230   356 232,75

 

Використання товарів і послуг 2210   3 679,83
Придбання ключів для програмного забезпечення 2210 3 500,00
Періодичні видання 2210   3 179,83
Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2220   40,00
Оплата послуг крім комунальних 2240   3 040,75
Сервісне обслуговування вузла обліку теплової енергії 2240   990,00
Послуги за період.видання 2240   32,60
Послуги звязку 2240   30,00
Консультативні послуги 2240   1500,00
Вивезення твердих побутових відходів 2240   277,94
Поточний ремонт водопроводу 2240   210,21
Інші поточні видатки  . Пеня 2800   1,56
Всього     408 597,75

 

Головний  бухгалтер                                                                                     С. М. Свідзінська

            Інформація

про  надходження матеріальних цінностей. 

Благодійні  внески  по ЗДО  37 за  12 місяців  2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
Використання товарів і послуг 2210   156 429,65

 

Пилесмок 2210 6 11 106,00
Комфорка до електроплити 2210 2 2 000,00
Фарба 2210 3 346,92
Ялинка штучна 2210 1 1 477,00
Вішаки для рушників 2210 10 4 300,00
Конструктор,м’яч для фітнесу дитячий,палка гімнастична 2210 101 5 558,71
Шланг до зміщувача, арматура до бачка 2210 17 767,50
Вилка дисертна 2210 90 1 243,20
Мякий куточок 2210 3 9 200,00
Матеріали для ремонту 2210   36 782,22
Спортивний майданчик кутовий спортивний куточок 2210 2 4 250,00
Стіл роздаточний 2210 5 4 650,00
Стільчик дитячий 2210 30 4 788,00
Тумбочка 2210 10 2 400,00
Кухня нова 2210 1 2 600,00
Ємкість,бак,кувшин 2210 5 2 095,10
Плитка тротуарна                                        2210 10м/2 1 450,00
Бордюр тротуарний 2210 65 1 690,00
Одіяла дитячі 2210 30 2 700,00
Металопрофіль 2210 127,5м/2 9 125,00
Вікно металопластикове                                           2210 7 17 421,00
Килим на підлогу                                    2210 46,9 22 019,00
 Відро , миска,лоток              2210                               6    1 150,00
 Куточок природи              2210 2 1 010,00
Екран  ручний 2210 1 1 900,00
Бруски деревяні 2210 60 2 300,00
Рушники 2210 200 2100,00
Оплата послуг (крім комунальних)

 

2240   20 190,50
Оплата послуг (крім комунальних)

 

2240   6 890,00
Ремонт ясельної групи та музичного залу 2240   13 300,50
Придбання основного капіталу 3100   7 620,00
Пригруповий майданчик 3110 1 7 620,00
Всього     184 240,15

 

 

 

 

                      Інформація

 про надходження  і  використання інших надходжень спеціального фонду

 за 12 місяців   2018р.

Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ Надійшло Використано
Придбання основного капіталу 3100 73 769,59 73 769,59
Капітальний ремонт 3132 73 769,59 73 769,59
Вартість експертизи кошторисного розділу проектно-кошторисної документації 3132
Робочий проект на капітальний ремонт 3132
  Капітальний ремонт інших об’єктів   73 769,59 73 769,59
Всього   73 769,59 73 769,59

 

Головний  бухгалтер                                                                                     С. М. Свідзінська